Zmiany na cmentarzu

Zmiany planowane dotyczą kwestii chowania zmarłych. Jej celem jest zastąpienie istniejących przepisów, a w zamian wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na cyfrowej platformie.

Prace na cmentarzu osobowice, grabiszyn, tel. 504-746-203

Planowane zmiany przepisów mają wejść w pierwszym kwartale 2023.

Projekt ustawy z pewnością w najbliższym czasie trafi do parlamentu. Jednym z założeń nowej ustawy jest wprowadzenie  elektronicznych kart zgonu oraz cyfryzację ksiąg cmentarnych w której powstanie rejestru grobów i miejsc spoczynku.

Dotychczasowe obowiązujące przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych są z 1959 roku w związku z tym wymagają one dopasowanie do obecnej rzeczywistości prawnej i organizacyjnej.

Nowością będzie wprowadzenie m.in. elektronicznej karty zgonu. Nowy obieg informacji w którym dane będą automatycznie przekazywane do rejestrów państwowych i innych powiązanych instytucji. Ma to  celu ulepszenie procedur związanych z klasyfikacją przyczyn zgonów a także umożliwić dostęp do danych przez GIS, GUS czy organy emerytalno-rentowe.

Powstanie centralna baza danych o cmentarzach i miejscach pochówków. Cyfryzacja obejmie wyszukiwarki i mapy grobów online. Przeprowadzona będzie digitalizację ksiąg cmentarnych, a także powstanie baza internetowa zawierająca listę cmentarzy historycznych i grobów osób zasłużonych.

W ustawa zostaną zdefiniowane takie pojęcia jak m.in. balsamowanie, cmentarz, ekshumacja czy grób. Przepisy doprecyzują miejsca, w których będą mogły powstawać nowe cmentarze, a także  zakłady pogrzebowe. W rezultacie Ich lokalizacja będzie uwarunkowana w zapisach miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.