Na cmentarzu

Na cmentarzach komunalnych, nad którymi nadzór sprawuje Zarząd Cmentarzy Komunalnych obowiązuję Regulamin porządkowy cmentarza.

Opieka nad grobem cennik tel. 504-746-203.

Warto zapoznać się z zawarte w nim informacjami, ponieważ dotyczącą one nie tylko firm pogrzebowych świadczących usługi na cmentarzu ale również odwiedzających groby.
Z regulaminu możemy dowiedzieć się na przykład o godzinach otwarcia cmentarzy oraz biur na ich terenie tj:
Cmentarz jest otwarty codziennie, w okresie:
–  od 1 kwietnia do 11 listopada w godzinach od 7:00 do 20:00
– od 12 listopada do 31 marca w godzinach od 8:00 do 18:00
Biura kierownictwa cmentarzy Osobowice, Grabiszyn i Psie Pole czynne jest:
-od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
– w soboty w godzinach od 900 do 1400
Biura kierownictwa cmentarzy Jerzmanowo, Leśnica i Pawłowice czynne są:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
za wyjątkiem dni wolnych od pracy ustalonych przez dyrektora ZCK.

Usługi na cmentarzu.

a także co na terenie cmentarzy  jest zabronione np: zabrania się

 1.  przebywanie na terenie cmentarza poza ustalonymi godzinami jego otwarcia;
 2. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 3. prowadzenia działalności gospodarczej na terenie cmentarza bez wiedzy i zgody kierownictwa cmentarza oraz uiszczenia stosownej opłaty;
 4. ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów poza obrysem grobu;
 5. ustawiania ławek oraz innych elementów ozdobnych na przestrzeni między mogiłami utrudniających dojście do grobów innym osobom;
 6. ustawianie oraz wywieszanie reklam;
 7. wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
 8. przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
 9. żebractwa;
 10. wprowadzania zwierząt;
 11. wjazdu i poruszania się po terenie cmentarza wszelkimi pojazdami z wyjątkiem:

Czy wiesz że z godnie z powyższym regulaminem :

Utrzymanie mogił należy do obowiązków osób opiekujących się grobem zmarłego

Pracownicy cmentarza oraz ochrony mają prawo do kontrolowania miedzy innymi:

wwożonego i wywożonego ładunku oraz osób świadczących na terenie cmentarza usługi pogrzebowe i cmentarne, a w w sytuacjach koniecznych pracownicy ochrony mają prawo do zastosowania przymusu bezpośredniego.

Pełny tekst jest dostępny na stronie ZCK:

http://zck.wroc.pl/informacje/regulamin-cmentarzy