Ekshumacja

Co to jest i na czym polega ekshumacja  ?

Jest to wydobycie zwłok lub szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku, w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.

Postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok

i ich przewóz prowadzone jest przez Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego (PPIS, organ), na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, który wydaje odpowiednie zezwolenie w sprawie.

Kto jest uprawniony do złożenie wniosku:

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:
  • pozostały małżonek (a) osoby zmarłej, krewni oraz powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia,
  • osoba która zobowiązała się dobrowolnie do pochowania osoby zmarłej;
  • wskazana przez zmarłego osoba mająca zająć się pochówkiem

Warto wiedzieć że prawo osobiste do zmiany miejsca spoczywania zwłok jest prawem wspólnym wszystkich żyjących członków najbliższej rodziny zmarłego, zatem
na przeprowadzenie ekshumacji wymagana jest zgoda wszystkich osób uprawnionych.

Ekshumacja osób zmarłych na choroby zakaźne, nie może być przeprowadzona przed upływem 2 lat od dnia zgonu

Cennik ekshumacji ustalany jest indywidualnie i jest zależny od:

Data  rodzaj pochówku (trumna, urna) oraz sposób prowadzenie ekshumacji.

Miejsce z które szczątki będą wydobyte oraz nowe miejsce przeznaczenia.

Opłaty u zarządcy cmentarza.

Konieczności rozebrania i ponownego złożenia pomnika.

Koszt uzyskania zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania.

Cena usługi. Tel. 504-746-203.

Wrocław, Opole, Legnica, Wałbrzych, Łódź, Rawicz, Lubin, Nysa, Brzeg, Kłodzko, Świdnica, Nysa, Jelenia Góra, Poznań.

Cmentarz Osobowice, Grabiszyn, Pawłowice, Leśnica, Psie Pole, Kiełczowska, cmentarz osobowicki, grabiszyński, Klecina, Brochów, Bujwida, Smętna, Bardzka, św. Wawrzyńca, Rodziny, Maurycego, Ducha Świętego, Jerzmanów, Maślice,  Rędzińska, Gałczyńskiego, Ołtaszyn, Gosławicka, Krzelowska, Marszowice.

http://omegaplus.home.pl/ekshumacja-cennik/