Pogrzeb dawniej

Trochę historii. Jak wyglądały u jaki miały przebieg uroczystości pogrzebowe naszych przodków?

Przebieg i organizacja pogrzebu była jednym z postanowień testamentów z XVII i XVIII w. W tamtym czasie organizacja pogrzebu była ważnym elementem uwzględnianym w testamencie a jego organizacja wymagała szczególnej uwagi i zaangażowania. Przebieg uroczystości był zaplanowanym w szczegółowym scenariuszu, pamiętano również o kwestii finansowej związanej z pokryciem kosztu pogrzebu.

Wierzono, że nadanie głębokiego wymiaru religijnego uroczystości miało pomóc w skrócenie mąk czyśćcowych zarówno poprzez msze święte, modlitwy i  dobre uczynki poczynione jeszcze za życia zmarłego. Innym powodem dla którego uroczystości miały uroczysty charakter było fakt iż miało to charakter prestiżowy podnoszący potęgi rodu.

W uroczystości pogrzebowej najważniejszą decyzją było wybór miejsca pochówku. Miejsce przy ołtarzu czy w kaplicy były uważane za najbardziej honorowe. Dla zmarłego starano się stworzyć rodzinny grobowiec lub mauzoleum będące miejsce pamięci.

Pogrzeb często miał charakter barokowego spektaklu z bogactwem zdobień  trumny, kościoła, a także co do liczby uczestników i stypy.