Wrocław Osobowice, Cmentarz

Cmentarz Osobowicki – to największy cmentarz komunalny we Wrocławiu. Pierwsze pochówki miały miejsce w 1867. W późniejszym czasie  ze względu na potrzebę lokalizacji kolejnych grobów, teren cmentarza był  kilkakrotnie  powiększany. Obecnie
na pow. 52 ha. znajdują się groby również z przed 1945 roku. Wśród ok. 40
grobów sprzed 1945, najstarszy jest grób ze stellą z 1879 szachisty Adolfa
Anderssena.

Opieka nad grobami. tel. 504-746-203.

Opieka nad grobami. tel. 504-746-203.

Na cmentarzu znajdują się groby, kwatery żołnierzy z czasów I wojny światowej.
Znajdują się one na polu D, 86,87.

Jak podaje wikipedia:  Cmentarz Osobiwicki powstał  na terenie wsi Rosenthal (Różanka) – dawnych pól i miejskich pastwisk, zwanych prawdopodobnie od nazwiska byłego właściciela tych gruntów Polinke Acker – Polankowe Pola. Grunty te przyłączono do miasta już w 1808, podczas gdy resztę Różanki dopiero 120 lat później. Ówczesna dziewiętnastowieczna lokalizacja cmentarza wybrana została m.in. ze względu na dość wygodny dojazd/dojście z
miasta istniejącym tutaj mostem Groszowym (Gröschelbrücke, 30 lat później zastąpionym dzisiejszym mostem Osobowickim, zlokalizowanym w nowym miejscu, około 700 metrów na wschód, znacznie dalej od cmentarza), a z drugiej strony ze względu na położenie poza miastem w okolicy, która w tamtych czasach nie była planowana pod zabudowę lub uprawy.

Dziś jest to miejsce pochówku zmarłych, pamięci o bliskich, rodzinie, bardzo licznie
odwiedzany przez wrocławian, szczególnie w słoneczne dni.

Całoroczna opieka nad grobami.

tel 504-746-203, Wrocław

http://www.omegaplus.home.pl/sprzataniegrobu/